Posted on Leave a comment

[FI] Yleiset ehdot

Ratsuhevoshuutokaupan järjestää Ympäristöpalvelut Tuominen Oy

  1. YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan huutokaupassa tehtyyn kauppaan. Ehtoja sovelletaan kaikkiin myyjiin, ostajiin, valtuutettuihin, huutajiin sekä muihin huutokaupan kannalta merkittäviin osapuolin.

Katalogissa kuvaillut hevoset myydään julkisessa huutokaupassa 31.5.2019 Lahassa Pornaisissa.

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1000,00 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen korkeampaakin lähtöhintaa. Kunkin huudon korotuksen täytyy olla vähintään 500,00 €.

Lopullisen huutosumman päälle tulevat 6 % huutokauppaprovisio sekä arvonlisävero 24 %. Käsiraha on 10 % kauppasummasta tai vähintään kuitenkin 1000,00 €.

Loppusumma: Huutohinta + plus myyjän alv 24% + 6% verollisesta huutohinnasta huutokauppapalkkio + alv 24% = lopullinen hinta.

Maksu erääntyy heti, kun huuto on hyväksytty.

Maksu suoritetaan välittömästi huutokaupan järjestäjän toimistossa. Jos maksun suorittaminen laskulle on etukäteen sovittu ja vahvistettu, summa on siirrettävä maksuun seitsemän (7) päivän sisällä huudon hyväksymisestä. Jos velkasitoumus on allekirjoitettu, mutta hevosta ei ole maksettu viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Kaupan näin purkautuessa maksettua käsirahaa ei palauteta.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa hevosen luovuttamisesta ostajan hallintaan.

Hevoset pysyvät myyjien omistuksessa, kunnes lopullinen hinta ja mahdolliset ylimääräiset kulut korkoineen on maksettu. Myyjää sitoo seitsemän päivää huutokaupan jälkeen huutokaupan ehdot.

Omistusoikeuden säilyminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden pitää hevonen hallinnassaan niin kauan, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy sopimukseen lopullisen kauppahintavelan suorittamiseen.

Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen järjestäjän päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen.

Hevosten kunto

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Kaikki huutokaupassa myytävät hevoset luokitellaan juridisesti käytetyksi irtaimeksi esineeksi. Hevosten aikaisempi hoitohistoria on saatavilla ostajan tietoon pyydettäessä. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen, ennen kuin se astuu myyntikehään. 30.5.2019 on paikalla eläinlääkäri, joka voi tutkia hevosia lisää ostajan pyynnöstä ja ostajan laskuun. Tutkimukset on sovittava etukäteen, viimeistään 29.5.2019. Ostaja vastaa kaikista lisätutkimuksista aiheutuneista kuluista suoraan eläinlääkärille.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai on huonokuntoinen.

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Hevospassi ja eläinlääkärintodistus luovutetaan ostajalle, kun huutokauppasumma on kokonaisuutena suoritettu. Järjestäjä ei vastaa myyjältä tai muilta tahoilta saamista tiedoista.

  1. MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Järjestäjä sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos ostaja haluaa vedota eläinlääkärintodistukseen, on hevonen tutkittava kymmenen (10) päivän kuluessa huutokaupasta. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muistakin kuluista, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, vastaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Vaatimukset hinnanalennuksista eivät ole mahdollisia.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

Ennakkotarjoukset

Huutokauppaan voi jättää kirjallisen ennakkotarjouksen 31.5.2019 klo 9.00 saakka. Ennakkotarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: huutokauppa@ttt-kisa.fi

Kirjallinen ennakkotarjous on aina sitova. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous.

Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen tarjouksessa mainitulla hinnalla, lisättynä em. kuluilla. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista.

Maksutavat

Maksu on suoritettava täysimääräisesti huutokauppatoimistoon heti voitetun huudon jälkeen. Jos etukäteen on sovittu tilisiirrolla maksusta, tulee käsiraha suorittaa kuitenkin heti voitetun huudon jälkeen huutokauppatoimistoon. Loppukauppahinta tulee olla siirretty seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä.

Omistusoikeus siirtyy vasta, kun koko kauppasumma ja siihen lisättävät kulut on suoritettu. Ostaja saa hevosen haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaisuutenaan maksettu. Ostaja vastaa hevosen poiskuljetuksesta.

Lisäkulut

Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin aina vähintään 400,00 €.

Mikäli huutokaupattava hevonen myydään seitsemän (7) vuorokautta huutokaupan jälkeen huutokaupan huutajalle tai muulle huutokaupassa läsnäolevalle taholle, tulee myyjän suorittaa huutokaupan järjestäjälle myyntihinnasta huutokaupan yleisten ehtojen mukaisen laskelman osoittaman 6 % huutokauppaprovision lisättynä arvonlisäveron määrällä (24 %).

Nämä huutokauppaehdot koskevat hevoshuutokauppaa, joka järjestetään Lahassa, Pornaisissa.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.